PRESSMEDDELANDE

MYNNINGSLADDARE

Röda Sten Konsthall 9.2-7.4 2013

Curator Carolina Falkholt. AKAY, AMAN, BLUE, BUFF-IT, DWANE, EKTA, KARMA, NUG, PIKE, WIRAEUS

Röda Sten Konsthalls stora vårutställning tillägnas Street Art och Graffiti. Utställningen premiärvisar bland annat nya och platsspecifikt producerade verk.

Pressvisning 7.2 kl 13.00

Vernissage 9.2 kl 12-17 & kl 22-24
Kl 13 Invigning
Kl 14.30 Konstnärssamtal
Kl 22-03 Klubb Loftet

Graffitin bottnar ofta i romantiska föreställningar om det autentiska och det autonoma inom konsten. Att vara ”street” är inom graffitin en självklarhet som aldrig ska ifrågasättas. Graffitin är på många sätt ett självbiografiskt uttryck där utövaren skriver om sitt liv, sina åsikter och som genom taggarna visar sin förflyttning i staden.

Mynningsladdare fokuserar på den inneboende motsättningen som omger relationen mellan street art och de etablerade konstinstitutionerna, och presenterar en grupp konstnärer som antar utmaningen att verka i spänningsfältet mellan gatans regler och institutioners normer.

Som Carolina Falkholt, curator för utställningen, berättar: ”När jag i början av 2000-talet lämnade New York var det av nödvändighet. Jag flydde tillbaka till Sverige - bort från gatan. Men jag vägrade att ge upp graffitin. För att kunna fortsätta var jag tvungen att ifrågasätta de oskrivna reglerna och de romantiska föreställningarna som även jag så starkt förknippade med graffiti. I sökande efter nya förhållningssätt till mitt uttryck sökte jag mig mot konstinstitutionen, och precis som i mötet med gatans regler så tvingas jag som konstnär att anpassa mitt arbetssätt i mötet med institutionen.”

I Katedralen på Röda Sten Konsthall har AMAN tacklat graffitin och väggen på ett mer performativt vis, genom att klättra och med sin kropps rörelse rita konturer. Blå färg sprutas upp på en gigantisk vägg av BLUE. PIKEs kubistiska skulptur tar fysiskt plats i katedralens rum, liknande en breakdancande graffitimålning.

AKAY visar i utställningen videodokumentationer av sitt arbete, samt en fotoserie med grällt målade jakttorn, som presenteras på fyra affischtavlor på Masthuggstorget. Videoverket Mr Collins av KARMA visar hur en dansande gestalt inne i en tunnelbanetunnel löses upp i mörkret.

I Mynningsladdare sker flera samarbeten mellan graffitikonstnärerna. I Röda Sten Konsthalls Lounge har EKTA och WIRAEUS utvecklat sitt organiska arbetssätt i en stor trädartad målning. NUG och BLUE har fortsatt sitt utforskande med att frigöra frustration, lösgöra energi och besvärja ångest och död i det gemensamma verket Dödslack 2013.

Utställningen innehåller även mer traditionell graffiti, men den är av nödvändighet placerad utanför institutionens väggar. Redan i januari gjorde DWANE och BUFF-IT målningen ”Låt
Stå” på den stora väggen vid Masthuggstorget. Carolina Falkholt beskriver visionen med utställningen och dess namn: ”En mynningsladdare är ett eldvapen som användes från 1500-talet och framåt. Liknelsen mellan skjutvapen och sprayburken har gjorts flera gånger förut. Det finns något oändligt kraftfullt och ibland aggressivt i att skjuta upp färg på en vägg. Att snabbt täcka stora ytor. Att ett litet tryck med fingret kan göra en så stor skillnad. Vid älvmynningen laddar vi nu upp med färg, som inte bara kommer fylla Röda Sten Konsthall under utställningen, utan som även kommer att färga in staden under lång tid framöver.”

Ladda ner Mynningsladdare pressmedelande (PDF)

Pressbilder:

DWANE, BUFF-IT, Låt Stå, Masthuggstorget 2013, Fotograf Carolina Falkholt (jpg)

AKAY och The idiot, 2012 (jpg)

AMAN, Röda Sten Konsthall, 2013, bild1 (jpg)

AMAN, Röda Sten Konsthall, 2013, bild2 (jpg)

Carolina Falkholt, Curator, Porträttbild (jpg)

EKTA och Wiraeus, Röda Sten Konsthall 2013 (jpg)