roda_sten_konsthall_platsen_978x500_3.jpg

HUSET & PLATSEN

Natur och kultur, historia och nutid lever sida vid sida.

Röda Sten är en stor utställningsplats för samtida konst och kultur. I husets fem utställningsrum visas program året om, med seminarier, workshops, visningar, Ung & Skapande Verkstad och Restaurang Röda Sten, med café och klubb.

Verksamheten drivs i ett gammalt pannhus som byggdes 1940. Då tjänade huset som värmecentral åt närliggande industrier. I pannhuset eldade man med kol och flis som förvarandes i de stora behållare som finns kvar i talet på andra våningen.

Röda Sten Konsthall är en spännande mötesplats för människor i alla åldrar och från olika delar av värden. Området kring Röda Sten Konsthall är ett välbesökt rekreationsområde för både göteborgare och tillresta.

 Platsen är laddad med historia. Här finns lämningar från stenåldern, här finns de medeltida resterna från gamla Älvsborgs fästning, här förtöjdes och kölhalades 1700-talets Ositindiefarare, här anlade företagsamma skottar på 1800-talet ett mönstersamhälle med egen kyrka och skola kring Carnegie sockerbruk och porterbryggeri.

Runt de medeltida resterna från Älvsborgs fästning försiggår idag livfulla kulturaktiviteter i form av konstnärsateljéer, dans och teater, exempelvis Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV). Grannar till Röda Sten Konsthall är hotellet Novotel, restaurangen Sjömagasinet och en marina för veteranbåtar.

roda_sten_konsthall_havet_730x500