roda_sten_konsthall_volontär_730x500_3

BLI VOLONTÄR

Volontärskap på Röda Sten ger också unika tillfällen till självutveckling genom inspirationsresor och skräddarsydda fortbildningar i samtidskonst.

Volontärernas insatser ger mervärde åt Röda Sten Konsthalls verksamhet samtidigt som dessa erbjuds att ingå i ett kulturellt och socialt sammanhang med möjlighet att knyta nya kontakter. Genom tillfälliga eller kontinuerliga uppdrag får volontären insyn i kulturverksamhet på ett operativt plan.

Som volontär har man fri entré till Röda Sten och rabatt i restaurangen. Volontärerna får inbjudan till vernissager och kostnadsfria specialutbildningar kopplade till Röda Stens verksamhet. Cirka två gånger per termin inbjuds till volontärträff för aktuell information och genomgång av pågående utställning.

Uppdragen varierar med tiden och kan vara exempelvis:

Entrévärd

Som värd i receptionen är du Röda Sten Konsthalls ansikte utåt. Du tjänstgör på valfritt antal lördagar, söndagar och onsdagskvällar. Du finns till hands för information om verksamheten och föreningen, tar emot entréavgifter och ser till att våra besökare får en positiv upplevelse av sitt besök.

Samtalsvärd

Du cirkulerar i Röda Stens utställningslokaler och finns till hands för att informera besökarna om utställningen och samtala utifrån konsten. Genom ett tillmötesgående och hjälpsamt sätt ser du till att våra besökare får en positiv och fördjupad upplevelse av sitt utställningsbesök.

Byggassistent

Som byggassistent arbetar du med enklare bygguppgifter inför öppnandet av en ny utställning. Arbeten som kräver kompetens inom elinstallation ska dock alltid utföras av licentierad personal, likaså hantering av saxlift. Dina arbetstider sätts i samråd med arbetsledaren.

Informatör

Som informatör kan du hjälpa till att administrera brevutskick till Röda Sten Konsthalls medlemmar eller medverka vid speciella marknadsföringsinsatser.

Kontakt

Angelica Olsson
Volontärsamordnare
031-12 08 46
ao@rodastenkonsthall.se

Isebell Andersson
Informatör
031-12 08 16
info@rodasten.com