huvudbild.jpg

STYRELSE & MEDLEMSGRUPP

Röda Sten Konsthall Styrelse

Styrelsen består av tio ledamöter med olika ansvarsområde som exempelvis ekonomi, personal, program och husfrågor. Tillsammans har de det yttersta ansvaret i föreningen och beslutar i övergripande policyfrågor och större ekonomiska ärenden. Styrelsen formulerar mål och inriktning för verksamheten på Röda Sten.

Ett arbetsutskott förbereder beslut och driver löpande verksamhetsfrågor. Arbetsutskottet utgörs av verksamhetsledaren, två styrelseledamöter, föreningens kassör samt ordförande. Årsmötet väljer föreningens styrelse.

Medelmmar i Styrelsen:

Roland Adrell, ordförande
Anna Holgén
Svante Hjertén
Per Hållén
Therese Vestlund
Lasse Lindqvist
Jenny Lindström Beijar
Anders Meuller
Kerstin Nordenstam
Björn Siesjö
Pål Svensson
Theres Vestlund

Revisor:
Bengt Ellisson
Per-Acke Jacobsson (auktoriserad)


Röda Stens Råd 

Röda Stens Råd fungerar som rådgivare och referensgrupp till Röda Stens styrelse och bidrar med personlig kunskap och erfarenhet till föreningen. Rådet skall skapa goodwill och i samarbete med styrelsen finna finansiering för verksamheten genom kontakter med bidragsgivare och andra finansiärer.

Medlemmar i Rådet:

Brittmo Bernhardsson
Annika von Hausswolff
Per Hållén
Gunnar Larsson
Bertil Lundén
Anna Mannheimer
Göran Pregmark
Christina Rogestam
Sven Steen
Pål Svensson
Gert Wingårdh
 

Medlemsutskottet

Utskottets uppdrag är att genom olika aktiviteter värva medlemmar, se till att de känner sig välkomna och att uppmuntra till att genom praktiskt arbete bistå föreningen och verksamheten.

Medlemmar i utskottet:

Kerstin Nordenstam, ordförande
Maimo Baumann
Lena Bernerman-Sternhufvud
Stina Fransson
Kerstin Hamberger
Ursel Mattsson
Inger Ugne