roda_sten_konsthall_verksamhet_730x500

Verksamhet

På Röda Sten konsthall är barn och unga en prioriterad målgrupp!

Verkstan är barnens plats för eget skapande. För ungdomar finns Ung & Skapande med massor av aktiviteter. Vi tar även emot skolbesök.

Röda Sten konsthall producerar besökstexter kring varje utställning. Dessa går att få i ett lättläst format. För barn finns Upptäcktsfärden och för de som vill ha ett samtalsunderlag för vidare reflektioner finns Diskutera mera.

Röda Sten konsthall arbetar utifrån en medveten metodik som genomsyrar hela det pedagogiska utbudet. Metoden utgår från processen bakom samtidskonsten, dvs att i samtal eller i det egna skapandet prova olika strategier för att uttrycka tankar, känslor och idéer. Samtidskonsten och utställningsprogrammet på Röda Sten konsthall är en spännande ingång till att reflekterar över och analyserar viktiga frågor i vår samtid.

Konstpedagogerna på Röda Sten konsthall arbetar med ett coachande ledarskap för att tillsammans med unga besökare skapa dialog, delaktighet och upplevelser.

Välkommen!